Project Description

Baş ağrıları en sık karşılaşılan ve teşhis-tedavisinde en fazla güçlük çekilen hastalıklardan biridir.
En çok görülen baş ağrısı tipleri;
Primer baş ağrıları: Migren, gerilim tipi, küme, kombine baş ağrıları şeklinde ortaya çıkar. Tanı konulamayan baş ağrıları genellikle Migren tanısı konup migren ilaçları başlanmaktadır. Yine gerilim tipi baş ağrıları, günlük süreğen baş ağrıları ve küme baş ağrıları oldukça sık olarak görülmekte olup hastaların yaşam kalitesini bozmakta ve iş-güç kaybına neden olmaktadır. Pek çok hastada ilaç bağımlılığı gelişmesine yol açarak sonuçta ilaca bağlı baş ağrısı gelişmesine neden olmaktadır. Özellikle gerilim tipi baş ağrılarında kasların istemsiz ve aşırı kasılması başa giden sinirlerin sıkışmasına yol açarak ağrıyı iyice artırmaktadır.
Sekonder veya organik nedenli baş ağrıları: Altta yatan diğer hastalıklara eşlik eden baş ağrısı şeklinde görülür.