Project Description

AĞRI TANIMI

Gerçek veya potansiyel bir doku hasarı ile ilişkili olarak ortaya çıkan hoş olmayan duyusal, ruhsal bir deneyimdir.
Ağrı kliniğimizde, yapılan tedavilere rağmen geçmeyen ve 3 aydan daha uzun süredir devam eden her türlü kronik ağrı tedavi edilmektedir. Öncelikli prensibimiz hastaya zarar vermeden ağrılı hastanın ağrısını tedavi etmek, günlük fizik aktivitelerini kendisinin rahatlıkla yapabilecek duruma getirmek ve yaşam kalitesini artırmaktır.
Başta bel ağrısı olmak üzere boyun ve sırt ağrıları günlük yaşamı ve iş yaşamını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu hastalar genellikle ilk olarak beyin cerrahlarına ve fizik tedavi uzmanlarına başvurmaktadır. Sıklıkla başlangıçta ilaç tedavileri uygulanmaktadır.
Yeterli fayda sağlanamadığında yapılan fizik tedavi uygulamaları diğer önemli tedavi seçenekleridir. Bu tedavilerle yeterli iyileşme olmadığında özellikle ameliyat gerektirmeyen hastalarda, girişimsel enjeksiyonlar ve radyofrekans (RF) uygulamaları mutlaka akla gelmelidir.
Girişimsel enjeksiyonlar ile uygulanan ilaçlar yalnızca ağrı olan bölgedeki sinirleri etkilemekte ve ilaçlar bütün vücuda dağılmamaktadır.
Örneğin; bel fıtığı olan bir hastada ağrılı bölgeye yapılan ilaçlar fıtık başlangıcı veya fıtık olan bölgede ki ödemi ve enflamasyonu (yangı) azaltıp sinir köklerine olan baskıyı ortadan kaldırarak etkili olmaktadır. Bundan dolayı bu yöntemler ağızdan alınan veya kalçadan ve damardan yapılan ilaçlara göre çok daha etkilidir.
Girişimsel enjeksiyonlar ve RF en sık bel ağrılarında uygulanmakla beraber boyun ve sırt ağrılarında da yapılmaktadır. En yaygın olarak epidural ve transforaminal enjeksiyonlar ile faset eklem ve sakroiliak eklem enjeksiyonları yapılmaktadır. Girişimsel enjeksiyonlar ve RF, skopi eşliğinde işlem yapılacak bölge görülerek, steril koşullarda gerçekleştirilmektedir. Bu uygulamaların başarı şansı oldukça yüksek yan etki potansiyelleri ise azdır.

AĞRILI HASTALIKLAR