Project Description

İlaç tedavisi uygulamalarına cevap vermeyen veya ilaç kullanmak istemeyen hastalarda ameliyathanede genel anestezi vermeden, sakinleştirici ilaç uygulaması (sedasyon) sonrası, lokal anestezi altında ciltten sadece bir iğne ile girilerek skopi (film) eşliğinde aşağıdaki girişimsel işlemler uygulanmaktadır. Bu işlemler ile hasar gelişmiş ve ağrıya neden olan sinire lokal anestezik ilaç/steroid uygulanmakta gerekirse daha sonra radyofrekans termokoagülasyon cihazıyla hasarlı sinir yakılarak tedavi edilmektedir. İşlem sonrası hastalar yarım-bir saat serviste yatırıldıktan sonra evine taburcu edilmektedir.

  • Gasser gangliyon bloğu
  • Maksiller, mandibüler, mental sinir bloğu