Project Description

Kanserin seyri ve tedavisi sırasında gelişen ağrıların kontrol altına alınması hem hastanın yaşam kalitesini hem de tedaviye olan uyumu ciddi oranda arttırmaktadır. Kanserli hastalarda ağrı tedavisi ile yapılacak kemoterapi ve radyoterapiye uyumu artırarak, yaşam kalitesini artırmak suretiyle kanser tedavisi başarı oranını artırarak hastanın kanseri yenmesini sağlayacaktır. Hastalar ağrıları açısından çok iyi değerlendirilmeli, ayrıntılı anamnez alınmalı, fizik muayene ile laboratuvar ve radyolojik tetkikleri yapılarak ağrının niteliği ve kaynağı belirlenmelidir.

Bundan sonra uygun tedavi yöntemine karar verilmelidir. Tedavi süresince hasta ağrı açısından yakından takip edilmelidir. Ağrı kontrolünde ilk seçenek ilaç tedavisidir.

Dünya Sağlık Örgütü bu amaçla basamak tedavisi olarak adlandırılan yöntemin uygulanmasını tavsiye etmektedir. Bu yöntemde başlangıçta ağızdan alınan zayıf etkili ağrı kesiciler kullanılmaktadır. Hastanın yakın takibi ile yeterli ağrı kontrolü sağlanamadığında sırasıyla orta ve güçlü etkili morfin ve benzeri ağrı kesiciler kullanılmaktadır.

Bu sırada adjuvan (yardımcı) olarak adlandırılan çok sayıda ilaçtan da faydalanılmaktadır. Basamak tedavisinde uygulanan ilaçlar yetersiz kaldığında, girişimsel yöntemler (Radyofrekans termokoagülasyon ile periferik sinir, pleksus, sempatik sinir blokları), port ve pompa ile morfin ve benzeri ilaçların farklı yollarla verilmesi ile ağrı kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır.

Özellikle kansere bağlı gelişen ağrıların tedavisinde, ilgili bütün hekimlerin (Cerrah, Onkoloji Uzmanı, Psikiyatri Uzmanı, Anestezi Uzmanı, Ağrı Tedavi Uzmanı ve diğer uzmanlar) katılımları ile multidisipliner bir yaklaşımla tedavi planı yapılması başarının en önemli anahtarıdır.

İlaç tedavisi ile ağrısı geçmeyen veya ilaç kullanmak istemeyen kanserli hastalarda ameliyathane ortamında genel anestezi vermeden, sedasyon (sakinleştirici ilaç verilerek) skopi (film) eşliğinde ciltten sadece bir iğne ile girilerek aşağıdaki girişimsel işlemler uygulanarak ağrıları giderilebilmektedir. İşlem sonrası hastalar yarım-bir saat serviste yatırıldıktan sonra evine taburcu edilmektedir.

  • Pleksus (Çöliyak, Splanknik, Hipogastrik) blokları
  • Somatik, sempatik sinir blokları
  • Epidural-spinal port, pompa uygulaması