Project Description

 İlaç tedavisi uygulamalarına cevap vermeyen veya ilaç kullanmak istemeyen hastalarda ameliyathanede genel anestezi vermeden, sakinleştirici ilaç uygulaması (sedasyon) sonrası, lokal anestezi altında ciltten sadece bir iğne ile girilerek skopi (film) eşliğinde aşağıdaki girişimsel işlemler uygulanmaktadır. İşlem sonrası hastalar yarım-bir saat serviste yatırıldıktan sonra evine taburcu edilmektedir. Diz kireçlenmelerinde diz eklemi içine hastanın tanısına göre steroid, PRP, Ozon veya hiyalüronik asit yapılmaktadır.

  • Lomber faset median sinir RFT
  • Sakroiliak eklem enjeksiyon-RFT
  • Diz enjeksiyonu-RFT
  • Priformis-Tetik nokta enjeksiyonu
  • Sempatik sinir blokları (İmpar Gangliyon bloğu)