Project Description

Yapılan ilaç tedavileri, Fizik tedaviye cevap vermeyen veya ilaç kullanmak istemeyen hastalardaki bel ağrıları çeşitli ilaç veya radyofrekans termokoagülasyon (ısı veya lazer ile yakma)  yöntemleri kullanılarak yapılan sinir blokları tedavi edilebilmektedir.

Son yıllarda gelişen teknoloji ile artık bel ve boyun fıtıkları açık ameliyatlar çok gerekmedikçe yapılmamaktadır. Gereksiz yapılan açık ameliyatlara bağlı gelişen yapışıklıklar bazen ağrı şikayetlerini daha da arttırabileceği bilinmektedir. Ayrıca fıtıklaşmış dokunun tam alınmamasına veya aynı yerden tekrar fıtıklaşmaya bağlı ameliyat sonrası aynı ağrılar tekrar başlayabilmektedir.

Bu nedenle, ağrı kliniğimizde sadece bir iğne ile fıtık dokusu içerisine girilmekte (Resim 1) veya özel ince boruyla bel omurları arkasındaki epidural boşluğa girilerek fıtık ısıtılarak yakılmak suretiyle veya lazer uygulanarak küçültülmektedir. Ayrıca bu yöntemle ameliyatlara bağlı gelişen yapışıklıklar da açılabilmektedir.

Bel fıtıklarında ameliyata alternatif olarak yapılan çeşitli girişimsel yöntemlerle (Lazer Epiduroskopi, İntradiskal elektrotermokoagülasyon, hidrojel, diskojel, ozon, hidrodiskektomi ile dekompresyon) ameliyatsız bel fıtığı tedavisi uygulanmaktadır.

Ayrıca bel fıtıklarında ilaç ve egzersiz  tedavisine cevap vermeyen hastalarda epidural yoldan uygulanan ilaçlarla bel fıtığına bağlı ağrısı tedavisi yapılmaktadır.

Bel fıtığı ameliyatı sonrası geçmeyen bel ağrıları epidural ilaç uygulamaları, epidural lizis, spinal kord stimülasyonu vb girişimsel yöntemlerle tedavi edilmektedir.

Bel kireçlenmelerinde, ilaç ve egzersiz tedavisine cevap vermeyen hastalarda radyofrekans termokoagülasyon (ısı ile yakma, lazer) tedavisi yapılmaktadır.

İlaç tedavisi ve Fizik Tedavi uygulamalarına cevap vermeyen veya ilaç kullanmak istemeyen  bel ağrılı hastalarda ameliyathanede genel anestezi vermeden, sakinleştirici ilaç uygulaması (sedasyon) sonrası, lokal anestezi altında ciltten sadece bir iğne ile girilerek skopi (film) eşliğinde aşağıdaki girişimsel işlemler uygulanmaktadır. İşlem sonrası hastalar yarım-bir saat serviste yatırıldıktan sonra evine taburcu edilmektedir.

  • Lomber faset RFT
  • Selektif-sempatik sinir blokları
  • Tetik nokta enjeksiyonu
  • Epidural steroid uygulamaları
  • Kapalı endoskopik lazer yöntemiyle disk dekompresyonu
  • Kapalı endoskopik epidural adezyonlizis
  • İntradiskal elektrotermokoagülasyon ile disk dekompresyonu
  • Disk içi ozon uygulaması
  • Perkütan hidrodiskektomi
  • Spinal kord stimülatörü (omirilik pili)