Project Description

AMELİYATSIZ KAPALI ENDOSKOPİK LAZER DİSKEKTOMİ YÖNTEMİ İLE BEL FITIĞI TEDAVİSİ

Bel ağrısı önemli bir halk sağlığı problemi olarak kişinin doktora başvurmasını gerektiren nedenler arasında 2. sırada sayılmaktadır.

Bel fıtığı tedavisinde yapılan ameliyatlara bağlı ortaya çıkabilecek komplikasyonların azaltılması amacıyla teknolojinin gelişmesine paralel olarak yeni yöntemlerin arayış ve geliştirilmesi devam etmektedir. Bunun için son yıllarda  bel fıtığı ameliyatlarında daha aza kesi ile mikroskop kullanarak yapılan mikrocerrahi yöntemi daha fazla kullanılmaktadır. Bununla birlikte, yine de aşağıda belirtilen komplikasyonlar geleneksel ameliyatlara göre daha az da olsa görülebilmektedir. Ayrıca, mikrocerrahi bile yapılsa hastaya anestezi verilmekte, geleneksel ameliyatlara göre küçükte olsa kesi uygulanmakta ve ameliyat sonrası ortalama 1 hafta yatak istirahati gerekmektedir.

 

 

Bel ameliyatları sonrası en çok görülen komplikasyon başarısız bel cerrahisi sendromudur. Ameliyat sonrası ilk 1 ay içerisinde ortaya çıkar. Başarısız bel cerrahisi sendromu (BBCS) bel fıtığı ameliyatı geçiren hastaların % 10-40’ ında görülür. BBCS tedaviye dirençli ağrıya ve fonksiyon kaybına yol açar. Bel fıtığı nedeniyle cerrahi operasyon yapılan, ancak ameliyattan sonra şikayetlerinde düzelme olmayan ya da yeni ağrı şikayetleri ortaya çıkan hastaları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu problem dünya çapında her yıl yüz binlerce hastanın karşı karşıya kaldığı bir durumdur.

Nedenleri: Fıtık dokusu tamamen temizlenmemiş olması, yanlış seviyeden yapılan ameliyatlar, ameliyat ve sonrası iyileşme sırasında oluşan operasyon bölgesinde omiriliği çevreleyen zarlarda yapışıklık ve büzüşmeler (epidural yapışıklıklar) yara iyileşmesinden kaynaklanan hipertrofik nedbe dokusu (yara iyileşmesinden kaynaklanan sert ve sinirleri sıkıştıran bir doku).

 

BBCS’dan sonra ikinci bir cerrahi müdahaleden kaçınılmalıdır. İkinci bir cerrahi müdaheleden sonra hastaların %20 si düzelir, %20 si kötüleşir, %60 ı aynı kalır. Hasta seçimine özen gösterilirse iyi olma oranı artar. Bel omurgasına yönelik 4. operasyonu geçiren hastalarda ise iyileşme oranı %5, kötüleşme oranı ise %50 dir.

Ayrıca, ameliyattan 6 aydan sonra ortaya çıkan tekrarlayan fıtıklar görülebilir, 1-6 ay arası başlayan araknoidit (omirilik zarı iltihabı) gibi nedenlerle ameliyat sonrası tekrar bel ağrıları ortaya çıkabilir.

 

Ameliyata bağlı yukarıda bahsedilen komplikasyonlardan kaçınmak için günümüzde artık ameliyatsız olarak bel fıtıklarını tedavi etmek mümkündür. Bunlardan en etkili ve en çok kullanılan yöntem Epidural Lazer Diskektomi yöntemidir. Bu yöntemde, kuyruk sokumundan bir iğne yapıldıktan sonra özel ince bir kamera ile epidural boşluğa girilerek lazer ile fıtık yakılarak küçültülebilmektedir (Resim 2). Ayrıca bu yöntemle ameliyatlara bağlı gelişen yapışıklıklar da açılabilmektedir. İşlem sırasında hiçbir şekilde kesi, anestezi uygulanmamakta, lokal anestezi ve sedasyon (sakinleştirici) ile işlem yapılmaktadır. İşlem sonrası hastalar 1-2 saat yatırıldıktan (en fazla 1 gece) sonra evine taburcu edilmekte ve ertesi gün işine gidebilmektedir.