Project Description

İlaç tedavisi uygulamalarına cevap vermeyen veya ilaç kullanmak istemeyen hastalarda ameliyathanede genel anestezi vermeden, sakinleştirici ilaç uygulaması (sedasyon) sonrası, lokal anestezi altında ciltten sadece bir iğne ile girilerek skopi (film) eşliğinde aşağıdaki girişimsel işlemler uygulanmaktadır. İşlem sonrası hastalar yarım-bir saat serviste yatırıldıktan sonra evine taburcu edilmektedir.

  • Sempatik sinir blokları
  • Somatik-selektif sinir bloğu