Project Description

Bazı ameliyatlardan sonra sinirlerde meydana gelen hasar sonucu ameliyat bölgesinde veya hasarlı sinir dermatomunda şiddetli ortaya çıkabilir.